Képviseleti demokrácia képviselők nélkül

Az Éger István által elnökölt Magyar Orvosi Kamara meglehetősen furcsán, unortodox módon értelmezi a képviseleti demokrácia alapelveit. 

Arról nemrégen írtam, hogyan próbálta meg az Orvosi Kamara elnöksége eltitkolni a küldöttek elől a november 29-30-i küldöttközgyűlés pontos időpontját és helyét azzal a céllal, hogy a főképpen fiatalabb korosztályhoz köthető és a MOK megújulását a zászlajára tűző küldöttek ne tudjanak időben szabadságot kivenni a részvételük érdekében, de végül kiderítettem és nyilvánossá tettem a helyszínt és a dátumot. (Furcsán indul az elnökválasztás az Orvosi Kamaránál.)

Most újabb próbálkozásokat tesz Éger István, hogy ellehetetlenítse a vele és a jelenlegi vezetéssel szemben induló esélyes jelölteket. Tavasz óta zajlik a Magyar Orvosi Kamarán belül a területi és az országos választási procedúra. A területi választások lezajlottak, kisebb nagyobb csalásokkal és szabálytalanságokkal. Ezekről ebben a bejegyzésemben írtam. 

Most ott tart a folyamat, hogy november 30-án az országos küldöttközgyűlésen új elnököt és az összes országos funkcióra új tagokat választanak majd a küldöttek. Addig értelemszerűen kampányidőszak venné kezdetét, csakhogy ez a Magyar Orvosi Kamarán belül mindig is kizárólag Éger István jelenlegi elnököt illette meg. Ugyanis Éger István a MOK-tagok pénzéből fenntartott újságban, az évente több mint 100 millió forintból kiadott Orvosok Lapjában annyiszor és akkor szerepel, ahányszor kedve tartja. 

Az újság pontosan úgy működik, mint az Észak-Koreai Harsona, ahol a kedves vezetőről megrendelt pr riportok mellett a kedves vezető húsz évvel ezelőtti fényképével díszített expozék olvashatóak. 

A jelen választásban a MOK megújítását célul kitűző Újratervezés Csoport (ÚT) jelöltjei nem kaphatnak felületet sem az Észak-Koreai Harsonában, sem a MOK honlapján, sem annak Facebook-oldalán, ezeket az égeri retorika uralja.Éppen azért, hogy ezt a folyamatot megállítsák, az ÚT jelöltjei a területi kamarai szervezetekben beszélgetéseket, jelölti bemutatkozókat, találkozókat szervezetek, hiszen nemcsak a küldötteknek, de a tagoknak is fontos lehet, hogy ki milyen útvonalat, irányvonalat képviselne. Ráadásul ezen találkozók alatt a képviseleti demokráciának megfelelően a tagok is kifejthetik véleményüket arról, hogy milyen Orvosi Kamarát szeretnének a jövőben látni. 

Na ezt a rebellis viselkedést és ismerkedést próbálja meg megszakítani a Magyar Orvosi Kamara elnöksége és dörgedelmes, fenyegető levélben fordultak a Területi Szervezetekhez, amelyben így fogalmaznak: “Tudomásunkra jutott, hogy egyes kollégák levéllel keresték meg valamennyi területi szervezet vezetését, magukat a jövő kamarai vezetői jelötjeinek titulálva, kampány lehetőséget kérve személyes találkozó formájában az országos küldöttekkel…Jelen levelünket a tisztánlátás, és a történtek tudatos elferdítésének elutasítása céljából küldjük azzal, hogy gondosan mérlegeljék, fentiek ismeretében teret adnak-e megkérdőjelezhető kampánytevékenységnek területi szervezetüknél.”

Ugyanis számukra a képviseleti demokrácia azt jelenti, hogy a jelöltek csak és kizárólag a jelöltlisták véglegesítése után ismerhetőek meg, amit az alapszabállyal összhangban majd csak a választást megelőző egy héttel tesznek közzé. Azaz november 22-ig csak Éger István és a jelenlegi kamarai vezetés kampányolhat, a többieknek addig meg coki. 

Azt pedig, hogy ki számít majd legitim jelöltnek, tehát ki indulhat majd a választáson, végül is ki más döntheti majd el, mint a Magyar Orvosi Kamara elnöksége, azaz Éger István és baráti köre. Erről  az Alapszabály így rendelkezik: „a jelöltlista összeállítása és lezárása, a választói gyűlés összehívása, az ülésvezetés biztosítása a területi szervezet, illetve az országos szervezet elnökségének feladata.” 

És hogy még egy csavart adjon a dolgoknak nemcsak az országos pozíciók jelöltjeit nem ismerheti meg az egyszeri tag, hanem a saját küldöttjének kiléte sem minden esetben szerepel a Kamara honlapján, azaz ellehetetlenítik azt is, hogy a tagok közvetlenül megkereshessék a küldötteket és kifejezzék véleményüket, javaslataikat a tisztújítással kapcsolatban. A november végi küldöttközgyűlés azonban nemcsak a tisztújítás miatt lesz izgalmas, hiszen ezen a fórumon fogadják el a különféle beszámolókat, úgy mint az elnöki beszámolót, vagy a MOK előző évi gazdálkodását. Ezeket a beszámolókat kellene megvitatnia a tagoknak, csakhogy a MOK elnöksége nem így gondolta. 

Ugyanis Égerék terve szerint csak és kizárólag a küldöttek ismerhették volna meg a tavalyi beszámolók tartalmát, azaz azok a tagok, akik a képviseleti demokrácia értelmében a küldöttek számára a mandátumot adták, nem. Ezért levélben fordultam hozzájuk:

"Tisztelt Elnök Úr!

Kérem szíveskedjen válaszában HALADÉKTALANUL tájékoztatni arról, hogy MOK tagként hol tekinthetem meg a  MOK 2018-as összesített beszámolóját. Tudomásom szerint ez csak az országos küldöttek számára elérhető, ezért kérem a MOK tagok számára is megismerhetővé tenni!

Szégyellem, hogy el kell magyaráznom, miért kérem ezen adatokat és azt is, hogy sok egyéb adathoz hasonlóan ezt is külön írásban kell kikérnem, ahelyett, hogy a tagok számára e-mailen, vagy az Orvosok Lapjában ismertették volna. Szeretném emlékeztetni, hogy 2018-as adatokról beszélünk, amelyek már az év eleje óta ismertek voltak, így megfelelő idő állt rendelkezésre a korrekt tájékoztatáshoz. A MOK szervezete képviseleti demokráciára épült, ez azt jelenti, hogy a tagság a véleményét és érdekét küldöttek révén tudja kifejezni. A tagságnak ellenben csak akkor lehet véleménye, ha ehhez megfelelő tájékoztatást kap, nos ez az amit Önök az elmúlt 16 évben IS elfelejtettek nyújtani.

Ezért FELSZÓLÍTOM, hogy a MOK mindenféle (elnöki, pénzügyi, etika stb…) beszámolóját HALADÉKTALANUL ismertesse a tagsággal e-mailben és az egyébként csak elnöki kampánylapnak használt Orvosok Lapjában is! 

Továbbá, kérem, ismertesse a tagsággal a 2019-es év első felének a  MOK mindenféle (elnöki, pénzügyi, etika stb…) beszámolóját is!

Erre pedig pontosan azért van szükség, hogy a képviseleti demokrácia szabályai szerint az országos küldöttek felé a tagság jelezhesse véleményét és óhaját. Üdvözlettel: 

dr. Kunetz Zsombor 

MOK tag”

A választ természetesen még most is várom, de a levél hatására felkerült legalább a tavalyi pénzügyi beszámoló a MOK honlapjára.

Éger István megbukott és retteg, hiszen sem a NER, amely két államtitkárát nemrég megalázta, sem a tagság nem tűri tovább ténykedését. Mennie kell, a kérdés az pusztán annyi, hogy kibuknak-e olyan csontvázak a szekrényből, amelyek alapján bűnvádi eljárással is szembe kell néznie.