Nemcsak barbár, hanem orvosszakmailag is botrányos az abortusz rendelet módosítása

A szemünk előtt széthulló állam szánalmas kísérlete az, amit most az abortusz újragondolása címén látunk.

Azonban ez a legújabb rendelkezés -barbárságától eltekintve- bár viszonylag ártatlannak tűnik, orvosszakmai szempontból bizony nem az, még akkor sem, ha ezt maga az Orvosi Kamara sem értette meg, sőt még magát az abortuszt szabályozó jogszabályt is megsérti. Mielőtt azonban végigmennénk  azon, hogy hol és miben törvénysértő és egészségügyi szempontból veszélyes a kormány doktor tábornoka által aláírt rendelet, nézzük meg, hogy mit is lehetne valójában tenni az abortuszok számának csökkentése érdekében. 

Részletek a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvényből

“Az állam 

a) elősegíti a fogamzásgátló készítmények és eszközök rászorultságtól függő kedvezményes igénybevételét, a magzati élet védelmét szolgáló, valamint a fogamzásszabályozást ismertető kiadványok közzétételét és a tömegkommunikáció fórumain való ismertetését;

b) elősegíti az anya, illetve a család egésze számára elérhető, megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező válságkezelő tanácsadás rendszerének fejlesztését, és szabályozza a tanácsadás során az állami, illetőleg a civil szervezetek hatékony együttműködésének feltételeit, formáit;

c) támogatja a magzati élet védelmét szolgáló tevékenységet, szervezeteket, különösen azokat, amelyek anyagi támogatást is nyújtanak az arra rászoruló várandós anyáknak;”

Ehhez képest mi zajlik? Az iskolákban az egészségkultúra és a hatékony szexuális felvilágosítás és nevelés helyett hittanoktatást vagy erkölcstan oktatást kapnak a gyerekek. A fogamzásgátlást ismertető kiadványok népszerűsítése, illetve tömegkommunikáció fórumain való ismertetése helyett az állam a migránsoktól való rettegést, álló Brüsszelt, ötévesek nemiátalakítását vizionáló híreket és Müller Cecília életvezetési, főzési tanácsait biztosítja. Az állam helyett az iskolákban felvilágosítást végző civil szervezeteket maga az állam tiltja ki az iskolákból mondván, hogy a szexuális felvilágosítás az LMBTQ propaganda és üldözendő, mert a valamiért a kormányzatnál beakadt nemi átalakítást propagálja. Értem én, hogy ez a téma sok kormánytag számára érzékeny, hiszen ha vágyaikat bevallhatnák, akkor a thaiföldi ladyboyok is szemérmesen pilláznának, de a gyerekeknek szükségük lenne éppen a nem kívánt terhesség megakadályozására és az abortuszok számának csökkentésére a professzionális szexuális felvilágosításra is. Persze ez tényleg nehéz abban a közegben, ahol a szó szerint is erősen férfi túlsúlyos rendszerben a társaság egyik felének a fegyverére van erekciója.

A felvilágosítás mellett arra is komoly igény lenne, hogy a fogamzásgátló eszközök könnyen elérhetőek legyenek a fiatalkorúak számára is.Sőt az iskolákba óvszerautomatákat kellene elhelyezni, mert vegyük már észre, hogy így is, úgy is összerakják, azt amijük van és számukra ehhez kormányzati vadászpuska sem kell.

Ugyanakkor az egyéb fogamzásgátló eszközök ingyenes hozzáférhetőségét kellene biztosítani azok számára, akik jövedelmi viszonyuk miatt nem engedhetik meg maguknak például egy spirál , vagy tabletta használatát.

Ezekkel az eszközökkel kellene az életet védeni, hiszen ezek sokkal hatékonyabbak lesznek, mint az a mondat, amit most a doktor tábornok belebiggyesztett a terhességmegszakítás kérőlapba“A bemutatott orvosi lelet rögzíti, hogy az állapotos nő számára az egészségügyi szolgáltató a magzati életfunkciók működésére utaló tényezőt egyértelműen azonosítható módon bemutatta.” 

És itt jön a szakma: 

Először is, magzati életfunkciókról akkor beszélhetünk, ha már magzati szakban van a terhesség, addig preaembrionális, illetve embrionális szakaszól beszélünk, “A praeembrionális szak a megtermékyenülést követő első két hét. Az embrionális szak 10 hétig, tehát az utolsó menstruációtól számított 12. terhességi hétig tart. A magzati (fetalis) szak a 12. gestatios (terhességi) héttől a magzat megszületéséig tar…”-Papp Zoltán: A szülészet-nőgyógyászat tankönyve 

Tehát a rendelet orvosszakmai szempontból már itt bukta, amit nyilván nem tudhatott a gyorstalpalón doktor belügyminiszterből nőgyógyásszá váló tábornok. Sajnos azonban ennél sokkal komolyabb jogi és ezzel harmonizáló szakmai problémák is vannak ezzel a szövegezéssel, az értelmezhetetlenségén kívül. Ehhez azonban egy nagyon picit bele kell mennünk a biológiába. 

A megtermékenyítés után kezdődik el az emberi fejlődés, azonban a szülészet-nőgyógyászati szakma a legbiztosabban ismert dátumhoz köti a terhesség korát, függetlenül a fogamzás időpontjától, így a terhességet az utolsó menstruáció első napjától számolja. 

A fent már említett tankönyv szerint, hüvelyi ultrahangvizsgálattal jelenleg a 15-17 napon (tehát 1-3 napos vérzéskimaradás esetén,  ami a terhesség 4. hete) mutatható ki legkorábban a terhesség, amelynek  egyértelmű bizonyítéka a szikhólyag kialakulása, míg a szívcső lüktetése (a szív még nem alakul ki ekkor teljesen) csak az ötödik héttől lesz megfigyelhető. 

A gyakorlatban a szülész-nőgyógyászok szerint azért ezen időpontok legalább egy héttel a valóságban elcsúsznak, de a lényeg, hogy a terhesség megállapításának jelei, és a szívcső lüktetésének észlelhetősége között legalább egy hét el telik általában.Tehát gyakorlatilag minimum egy hetet elvettek a doktor tábornok rendeletével a terhességmegszakításra rendelkezésre álló időből, ami alapesetben 12 hetes terhességig végezhető el. Ne is menjünk bele, hogy akkor a kérőlap után a Családvédő Szolgálatnál (CSVSZ) jobb esetben, még plusz egy hét az időpont, aztán a kötelező 72 órás gondolkodás, majd vissza a CSVSZ-hez és után időpont kérés az abortuszra. Ez még szerencsés esetben is a terhesség bizonyítása után majd három hét. 

Márpedig az alapvető tény, hogy minél később történik meg az abortusz, annál nagyobb a kockázat, a szövődmény kialakulásának a veszélye is. Ahogyan ezt egyébként maga a szülész-nőgyógyász szakma is leírta a terhességmegszakítás szakmai protokolljában, még 2008-ban. 

Nézzük csak milyen mondatok vannak itt leírva, amit nyilván nem ismer sem a doktor tábornok, de a jelek szerint Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottságának mai napig még le nem mondott elnöke:

“Minél korábban kerül sor a terhesség megszakítására, annál alacsonyabb a szövődmények aránya. Ezért az érintett intézményeknek mindent el kell követniük, hogy a diagnózis felállítása és a beavatkozás elvégzése közti időtartamot minimálisra csökkentsék (B szintű evidencia)”

“Amennyiben a terhesség megszakítást a terhes nő súlyos válsághelyzetére hivatkozva kéri, a beavatkozásra általában a diagnózis felállításától számított 7 (ideális esetben 4-5) napon belül sor kerül.”- ez volt 2008-ban.

Hasonlóan látja ezt a kérdést a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Etikai Kódexe is, amelynek szövegével bizonyára nincs tisztában a MOK Országos Etikai Bizottságának az elnöke, hiszen akkor nem nyilatkozna így a rendeletről dr. Böszörményi-Nagy Géza : “Mind a beteg érdekében, mind etikai szempontból támogatjuk ezt a változást” 

Ezzel szemben a MOK Etikai Kódexében (amely sokszor valóban inkoherens fércmunka) mégiscsak valahogy ezek a mondatok is szerepelnek az abortusz kapcsán:

"Előnybe kell részesíteni a beteg számára a kisebb kockázatot jelentő megoldásokat…A művi vetélést választó nő számára a törvényeknek megfelelően és a szakmai szabályokat betartva, a pszichés állapotát figyelembe vevő kíméletes bánásmódot kell biztosítani.

Külön szégyene a rendeletnek és a MOK OEB elnökének a gondolatvilágában az, hogy a szívhang meghallgatását a megerőszakolt nők esetében is kötelezővé tették. Valószínűleg ennek a rendeletnek sokkal inkább az így elért habverés volt a célja, ami az állam általános válságáról eltereli a figyelmet, beáldozva a szerencsétlen abortuszra készülő nőket, mintsem bármiféle egyéb szempont. Mellesleg ez nem is jön rosszul, politikai téren sem, hiszen az alsó-középosztálytól felfelé a társadalom ezt a rendeletet így, vagy úgy, okosba ki fogja játszani. Sajnos a mélyszegénységben élőkre lehet ez igazán hatással, akiknek érdekérvényesítő képessége így is csekély. Hogy ennek milyen hosszú távú társadalmi hatása lesz, abba nyilván sem a doktor tábornok sem a MOK OEB még le nem mondott elnöke nem volt képes belegondolni. 

És mire ezt végigolvasta, kérem ne feledkezzen meg arról, hogy egy pillantást vessen a villanyszámlájára.