Így néz ki az állami béremelés az egészségügyben Cser Ágnes, Éger István és Toma Lajos módra

Nemrég küldte meg egy lelkes olvasom a közalkalmazotti kinevezésének a módosítását, lásd alább. 

A dokumentumból egyértelműen kiderül, hogy bár év elejétől a garantált bérminimum összege 195 ezer forint, a Cser Ágnes, Éger István és Toma Lajos (előző kettőt, gondolom ismerik, utóbbi a Mentődolgozók Önálló Szakszervezetének a vezetője) megélhetési vezetők által “kiharcolt” sikeres béremelés a kötelezően adandó minimum bért sem fedezi.Pontosan azért, mert a garantált bérminimum törvény által garantált, a bérlapon szereplő idei bért ki is kellett egészíteni valamivel több, mint háromezer forinttal, ott is van a második sorban “Minimálbérre, vagy Garantált bérminimumra történő kiegészítés”  címen.  

Ebből az a nagyszerű eredmény következik, hogy a fent említett megélhetési vezetők - az egészségügyben dolgozók számára - oly előnyös béralkut kötöttek, amely még az állam által kötelezően adandó minimumot sem érte el.

2019. július elsejétől azonban más világ jött, az egészségügyi dolgozók hihetetlen arányú, költségvetést mélyen megingató nyolc, azaz nyolc százalékos béremelésben részesülhettek. Ez ugye az ez évi garantált bérminimum 195 ezer forintos összegét tekintve, mérhetetlen gazdagságot, egészen bruttó 15 600 forint havi többletet jelent.

Sok helyen , azonban a dolgozók ezt az összeget sem kapták meg, ugyanis - ahogy az alábbi képen látszik - az egyéb címen folyósított pótlék rovására történt meg a béremelés úgy, hogy a végösszeg változatlan maradt, azaz a dolgozó ma is pontosan annyit keres, mint a béremelés előtt. 

Azonban ez vastagon törvénytelen,ugyanis az idevonatkozó jogszabály így fogalmaz: “bértáblák változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedés a foglalkoztatottat a munkáltató egyoldalú döntése alapján az alapbérén (garantált illetményén) felül megillető juttatás - különösen illetménykiegészítés - terhére, annak visszavonásával vagy csökkentésével nem biztosítható.”

Végül is minek az egészségügyi dolgozóknak ellenség, ha van Cser Ágnesük, Éger Istvánjuk és Toma Lajosuk is.